FAALİYET KONULARIMIZHANGİ KONULARDA HİZMET VERİYORUZ ?

   Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza Millî Eğitim Bakanlığının görev alanlarının tamamında 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

   Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve velilerimize, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı sınav öncesi ve sonrası işlemler, okul taban puan ve kontenjan sorgulamaları, bursluluk sınavı iş ve işlemleri, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı, ders kitapları içerikleri, dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında hizmet verilmektedir.

   Örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimine devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilerimize, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri, sınav sonuçlarının paylaşımı, öğrenci durumu hakkında genel bilgilendirme ve sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri (adres, sınav bölgesi değişikliği) konularında hizmet verilmektedir.

   Öğretmenlerimize, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda; öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün konularda hizmet verilmektedir.

   Vatandaşlarımıza Bakanlığın iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu eğitimi ve sınavı, e-sınav öncesi ve sonrası işlemler, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda hizmet verilmektedir.